Internationaal Beleid en Sport

Gepubliceerd op 20 april 2023 om 14:00

Wat heeft internationaal beleid met sport te maken? Op het eerste gezicht niet zoveel, maar er zijn toch wel raakvlakken.

Toevallig was er gisteravond een raadsdebat over beide onder-werpen, wel tegelijk maar niet samen. Dat wel weer.

Het eerste debat zou moeten gaan over het meerjarenplan sportaccommodaties in Amstelveen. “Zou moeten gaan”, want het ging net door. Dat kwam omdat er ook een onderzoek van de Rekenkamer loopt over hoe het gesteld is met de sport in Am stelveen. Op voorstel van AVA – fractievoorzitter Michel Becker werd besloten de behandeling uit te stellen, in ieder geval tot na de bekendmaking van het rapport. Wordt vervolgd dus.

Het tweede onderwerp van een ander raadsdebat ging over nieuw internationaal beleid in Amstelveen. Ben Westendorp was als burgerraadslid van AVA was daarbij. Waar ging het over? We gaan stoppen met de stedenband Villa El Salvador in Peru, we blijven doorgaan met de jumelage Tempelhof-Schönenberg in Berlijn. En daarnaast gaan we meer werk maken op kennisuitwisseling over maatschappelijke opgaven. En tenslotte moet er meer inzet komen op communicatie van het zgn. maatschappelijk middenveld met herkomstlanden van Amstelveners. Dat laatste is een interessant thema, want dat gaat ook over de sociale samenhang van wijkbewoners. In mei een vervolgdebat in de gemeenteraad.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.