Overige


Indië Herdenking

Michel Becker en Gonnie van Rietschoten waren namens Actief voor Amstelveen aanwezig bij de jaarlijkse Indië herdenking in het Broersepark. Bij het Indië Monument luisterden de vele belangstellenden naar indrukwekkende toespraken en mooie muziek.

Lees meer »

Kritiek op Perspectiefnota

Actief voor Amstelveen is kritisch op verhoging OZB en te dure plannen. Fractievoorzitter Michel Becker heeft tijdens de Raadsvergadering afgelopen woensdag de visie van Actief voor Amstelveen aangegeven over de Perspectiefnota 2024.

Lees meer »

De MRA zit niet stil

Woensdagavond j.l. was een Raadsdebat over de voortgangsnota Metropool Regio Amsterdam (MRA). Burgerraadslid Ben Westendorp van Actief voor Amstelveen gaf in de vergadering commentaar.

Lees meer »

Communicatie

Communicatie is niet alleen belangrijk tussen inwoner en gemeente maar ook tussen inwoners onderling. Alleen op die manier komen we te weten wat er speelt bij onze inwoners.

Lees meer »

Omgangsvormen

Hoe wij met elkaar omgaan wordt blijkbaar steeds banaler. Anoniem ergens op reageren is tegenwoordig de nieuwe norm in plaats van face tot face. Ook Amstelveense inwoners, politici en ondernemers vallen hieraan ten prooi.

Lees meer »