Natuur en Milieu


Meten is Weten

Ook Actief voor Amstelveen deelt de zorgen over de geluidshinder van Schiphol. Daarom dienen wij de motie van Burgerbelangen en Christenunie om meer geluidmetingen te verrichten mede in.

Lees meer »

Wie zal dat betalen?

Wie zal dat betalen? Actief voor Amstelveen is bezorgd over de kosten die straks voor onze rekening komen als gevolg van de Energietransitie, kort gezegd: van het gas af!

Lees meer »