Geen Flexwoningen in Amstelveen?

Gepubliceerd op 12 maart 2023 om 23:14

Waarom is Amstelveen niet aangesloten bij de Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw en hoezo heeft dit geen toegevoegde waarde voor Amstelveen?!

Onlangs werd door 7 gemeenten binnen de Metropool Regio Amsterdam een overeenkomst ondertekend om te komen tot flexibele woningbouw. Amstelveen was daar niet bij.

Deze tijdelijke woningen kunnen snel gebouwd worden en helpen de acute woningnood te verkleinen. Het stimuleringsfonds van het Rijk ter waarde van 14 miljoen euro is een mooie aanvulling op deze plannen.

Actief voor Amstelveen bekroop een gevoel van onmacht en was onthutst dat wethouder Adam Elzakalai deze overeenkomst niet heeft ondertekend. En dat terwijl Amstelveen de hoogste woondruk van Nederland heeft.  Daarnaast komen in de nabije toekomst nog grote vraagstukken op het gebied van woningbouw op ons af!

Gonnie van Rietschoten, raadslid voor Actief voor Amstelveen: “in 2020 en daarna hebben wij constant aandacht gevraagd voor de bouw van Flexwoningen. In de afgelopen periode werden twee moties over dat onderwerp door de Gemeenteraad aangenomen. En ondanks toezeggingen van het college is er nog steeds geen beweging te bespeuren”, een ontmoedigend beleid”.

Actief voor Amstelveen vindt dat de Realisatieovereenkomst zeker wel zou kunnen bijdragen aan noodzakelijke snelheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van tijdelijke woonruimte. Van Rietschoten heeft daarom schriftelijke vragen aan B&W gesteld.

In de eerste plaats wil zij weten wat nou echt de reden is om de deze realisatieovereenkomst niet te ondertekenen, de argumentatie blijft schimmig. Want, zo vervolgt zij: “vindt het college met ons niet dat Amstelveen, met de hoogste woningdruk van Nederland, tijdelijke huisvesting door middel van Flexwoningen kan gebruiken om enige verlichting te geven op de overspannen woningmarkt. En dat met de nieuwe regeling veel sneller gebouwd kan worden?” Ze snapt de uitlatingen van wethouder Elzakalai in dit verband ook niet. Deze liet zich tijdens een reactie ontvallen dat hij in de Realisatieovereenkomst op dit moment geen toegevoegde waarde ziet. Wanneer dan wel?

Volgens van Rietschoten moeten Amstelveners al ruim 3 jaar wachten op tijdelijke woningbouw op de Kalkbranderij. Zij vraagt het college te bevestigen dat dit veel te lang is en dat er in de toekomst veel sneller besluiten moeten volgen over dit soort zaken

Tenslotte wijst zij erop dat Subsidies vanuit het Rijk, ook in Amstelveen, gebruikt worden om woningplannen te realiseren.  Het is toch wrang dat het college deze subsidie aan zich voorbij laat gaan, terwijl onze jongeren en starters gemiddeld 13 jaar op een wachtlijst staan voor een woning.