Eiland's Eigen Vormfout

Gepubliceerd op 3 augustus 2022 om 23:21

Eilanden ontstaan veelal door vulkanische activiteiten of biologische activiteiten. In Amstelveen niet, daar ontstaat ook een eiland, maar dan met activiteiten van projectontwikkelaar VORM: Eilands’ Eigen.

In Juli werd Amstelveen verrast met een nieuwsbrief van deze projectontwikkelaar. Daarin werd met juichende toon de bouw van bijzondere woningen in het nieuwe uitbreidingsplan in de Scheg aangekondigd.

Dat was natuurlijk al bekend, maar nu ging het om de prijzen van de woningen. In de gemeenteraad had wethouder Gordon al verteld dat aan de prijs van die woningen niet meer gesleuteld kon worden, want de deal was afgerond. Enigszins morrend moest de gemeenteraad daar genoegen mee nemen. Daarbij werd een ingediende motie – door Actief voor Amstelveen gesteund-  om nog eens naar die prijzen te kijken weggestemd.

En toen kwam dus de nieuwsbrief van VORM. Wie voorheen een beetje enthousiast was over de nieuw te bouwen woningen voelde zich echter nu in de kou staan. 96 woningen met een verkooprijs van meer dan €1,3  miljoen, 28 appartementen met een prijs van gemiddeld €800.000 en 48 appartementen met een prijs van €350.000 met een oppervlakte van gemiddeld 62m2.

VORM hanteerde daarbij allerlei superlatieven om de woningen aan te prijzen: “de telefoon staat roodgloeiend, we hadden niet durven dromen”,  enzovoort enzomeer.

Dat kon Actief voor Amstelveen niet op zijn beloop laten. Daarom diende raadslid Gonnie van Rietschoten schriftelijke vragen bij burgemeester en wethouders in.

Gevraagd wordt hoe het college tegen de plannen van VORM aankijkt, dat potentiële kopers een huis kunnen reserveren tegen de bovenkant van de prijsrange en bij lager uitvallen van de prijs, het verschil terug krijgt in de vorm van meerwerk i.p.v. “geld terug”. Is het daarbij wenselijk dat een projectontwikkelaar potentiële kopers, suggestieve hypotheek informatie verstrekt inzake PreSale van een woning in De Scheg?

En wat vindt college van de opmerking in de nieuwsbrief van Eilands’ Eigen, dat “ voor mensen die hoopten dat de grondgebonden woningen 500.000 euro zou kosten (wat uiteraard helemaal niet kan)….., maar we zitten natuurlijk niet in Drenthe….”

Blijkbaar gaat VORM bouwen voor Amsterdammers die hun appartement van 80m2 of 90m2 in willen ruilen voor een woning in Eilands’ Eigen. Gonnie van Rietschoten: “is het college het eens met deze stelling en deelt zij deze visie? En is het college het met Actief voor Amstelveen eens, dat als je kijkt naar de huidige plannen, prijzen, informatie en reacties van Vorm, deze ontwikkelaar dus niet van plan is betaalbare woningen te bouwen voor woningzoekende en doorstromende Amstelveners?”

Gaat het college projectontwikkelaar Vorm aanspreken op deze, in onze ogen, misleidende en denigrerende informatieverstrekking? Is deze manier van ongefundeerd “lekker maken” projectontwikkelaar VORM als projectontwikkelaar voor de gemeente Amstelveen een betrouwbare en acceptabele partner, voor nu en in de toekomst?