Ombudsman

Gepubliceerd op 16 juli 2023 om 15:37

Woensdagavond was er gelegenheid voor de raads- en burgerraadsleden kennis te maken met de ombudsman van de Metropoolregio Amsterdam, Verschillende gemeenten in de regio hebben het ombudswerk gezamenlijk georganiseerd. Ben Westendorp, burgerraadslid van Actief voor Amstelveen was er bij.

De ombudsman is geen adviesbureau van de gemeente rond bureaucratische problemen, maar beschermt bewoners tegen een overheid die hen, vaak met goede intenties, mogelijk niet behoorlijk behandelt

In 2022 werden 54 klachten door inwoners van Amstelveen ingediend (Amsterdam: 1257 klachten, Almere: 126 klachten, Zaanstad 54).

Van de klachten die in 2022 vanuit Amstelveen binnenkwamen, moest voor het grootste deel eerst nog door de gemeente zelf behandeld worden. Je kan bij de Ombudsman pas terecht als eerst de klachtenprocedure bij de gemeente is afgerond. Maar dat weet kennelijk niet iedereen.

De gemeente Amstelveen heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het op orde brengen van de interne (eerstelijns) klachtenvoorziening. Er is merkbare verbetering in de gestructureerde aanpak van klachten, een meer coherente klachtbehandeling en het Klachtenteam heeft nu een beter inzicht in de gebieden waar verbetering mogelijk is binnen het primaire proces. Dit blijkt onder andere uit de afname van het aantal klachten dat bij de ombudsman binnenkomt over Amstelveen.

Maar het kan nog beter. De ombudsman geeft aan dat klachten in de eerste plaats op behoorlijkheid van de procedure moeten worden beoordeeld en niet op inhoud. Doe je dat dan voorkomt dat mogelijk een verdere procedure en maakt dat de indiener van de klacht zich serieus genomen voelt. Het voorkomt vaak ook een escalatie in de verhoudingen: minder bedreigingen vervelende uitspraken enz.