Nieuwe woonvisie in vakantietijd

Gepubliceerd op 29 juli 2023 om 11:51

Actief voor Amstelveen heeft de nieuwe  Woonvisie 2023-2030  - hier - op onze eigen website gelinkt. Dit omdat de gemeente Amstelveen besloot deze in de vakantieperiode te publiceren en inspraak hierop nog maar 5 weken mogelijk is.

 

Vakantieperiode

Over het ter inzage van de Woonvisie midden in de zomervakantie kan je de wenkbrauwen wel even  fronsen. Heel veel inwoners zijn tenslotte op vakantie. Je mag niet verwachten dat zij in de vakantietijd een stuks als Woonvisie gaan lezen.

AmstelveenZ meldt dat het college zelf te hebben afgewogen “of het gepast is om een dergelijk belangrijk document precies in de zomervakantie ter inzage te leggen, als de meeste inwoners op vakantie zijn.”

Het antwoord is volgens het College ja: ‘Wij durven dit aan omdat de woonvisie in mei 2023 in consultatie ging en de inhoud van de woonvisie al breed bekend is', zo wordt gesteld in een brief aan de gemeenteraad.

Waar gaat het over in de Woonvisie?

Wethouder Adam Elzakalai (Wonen): “In het coalitieakkoord ‘Warm hart voor Amstelveen’ staan verschillende wijzigingen in het woonbeleid. De huidige woonagenda, die in 2023 afloopt, sluit hier niet goed op aan.

 Daarnaast is het woonbeleid ook op landelijk en regionaal niveau continu in beweging. Dit vraagt om een vernieuwde woonvisie voor de periode 2023 tot en met 2030, die we op basis van de ontwikkelingen in de laatste jaren, advies en consultatie opgesteld hebben. Het uiteindelijke doel is een woonvisie die onze visie en ambities representeert en zorgt voor een evenwichtige toevoeging van woningen voor de juiste doelgroepen. Zo kan de stad in balans groeien.

De woonvisie moet daarnaast voldoende ruimte bieden om flexibel mee te bewegen met nieuw beleid en andere veranderingen in het woonveld.”

Bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden kunnen het stuk inzien aan de balie of door de woonvisie via deze link online te bekijken. Reacties op de visie kunnen tot en met 6 september worden gestuurd naar wonen@amstelveen.nl.

Na de inspraakperiode wordt de woonvisie samen met een nota van beantwoording ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.