Aandacht voor verkeersveiligheid Westwijk

Gepubliceerd op 19 oktober 2023 om 16:24

Het verkeer dat straks naar de nieuw woonwijk De Scheg gaat, wordt door de Westwijk geleid. Daar is al veel over gesproken tussen bewoners van Westwijk en de gemeente. Bewoners blijven echter ontevreden.

Ook enkele alternatieve routes zijn onderzocht, maar B&W houden vast aan het eerdere plan om twee aansluitingen te maken vanuit Westwijk naar De Scheg. Er echter ook een mogelijkheid om een extra aansluiting op de Legmeerdijk te maken die een vermindering van de toekomstige verkeersdruk in Westwijk oplevert. B&W gevraagd nog eens te overwegen welke realiteitswaarde een extra aansluiting op de Legmeerdijk heeft en als dat haalbaar is, uit te gaan van het verkeersmodel met 3 aansluitingen.

Actief voor Amstelveen vindt dat de bewoners van Westwijk zich terecht zorgen maken over de toenemende drukte van straten waaraan ze wonen. In een aantal straten wordt de drukte fors hoger dan nu.

Al ras bleek echter dat de motie niet voldoende werd gesteund om aan te nemen. Raadslid Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen zag de bui al hangen. Daarin verzon ze een list. Ze vroeg de verantwoordelijk wethouder of deze kon toezeggen dat de verkeersveiligheid in de Westwijk bijzondere aandacht kon krijgen. Wethouder Gordon deed die toezegging en daarmee kon de motie worden ingetrokken.

Winst: de nodige aandacht voor de verkeersveiligheid in Westwijk is gegarandeerd.