Olmenhof: bewoners er uit vluchtelingen er in

Gepubliceerd op 20 oktober 2023 om 20:08

Een paar weken geleden was te lezen op de website van 1Amstelveen dat de huidige bewoners van het voormalige verzorgingstehuis De Olmenhof waarschijnlijk plaats moeten maken voor Oekraïense vluchtelingen.

De bewoners, voornamelijk jonge Amstelveners hebben daar een tijdelijke woonplek gekregen in afwachting van een definitieve woning. De termijn waarop de tijdelijke bewoning was toegestaan, loopt volgend jaar af. En de bewoners kregen te horen dat zij dus weg moeten. Maar waarheen? De woningmarkt zit muurvast, geschikte woningen voor jongeren zijn er niet.

Reden voor raadslid Gonnie van Rietschoten daarover schriftelijke vragen aan B&W te vragen. Zij wil weten of de gemeente op de hoogte is van deze plannen en waarom de gemeenteraad (nog) niet is geïnformeerd.  Ook is het de vraag of in verband met de beoogde opvang van Oekraïense vluchtelingen overleg geweest met de buurtbewoners. Zo ja, welke reacties heeft dit opgeleverd? En zo nee, waarom heeft dit overleg met buurt niet plaatsgevonden?

Van Rietschoten: “een constructief overleg met de buurt is toch wel het minste dat je als gemeente kan doen. Los daarvan maak ik me zorgen over het draagvlak in Amstelveen voor de opvang van vluchtelingen, die geluiden komen steeds vaker voor.” 

Intussen reageerde B&W op de vragen, maar liet echter weten niets voor de bewoners te kunnen doen. En of er vluchtelingen tijdelijk gehuisvest worden is nog geen besluit genomen.

1Amstelveen maakt een reportage over deze kwestie.