Greenport

Gepubliceerd op 6 juni 2024 om 13:01

Op 29 mei was Michel Becker namens Actief voor Amstelveen op uitnodiging van de Stichting Greenport  in het Raadhuis van Aalsmeer te gast bij de gespreksavond over huisvesting problematiek van arbeidsmigranten en krijgt zeker een vervolg.

Greenport Aalsmeer is een community waarin ondernemers, overheden, onderzoek- en onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn. Samen werken we aan tuinbouwvraagstukken die niemand van ons alleen kan oplossen, zoals schaarste op de arbeidsmarkt, het gebrek aan ruimte en de noodzakelijke versnelling van de circulaire economie. Zo bouwen we met elkaar aan de sector van morgen!

Het team van Greenport Aalsmeer zet zich in op drie thema’s: gebiedsontwikkeling, circulariteit en onderwijs & arbeid. Binnen deze thema’s werken we aan concrete projecten met concrete resultaten. Daarnaast leggen we vanuit ons ondernemersloket verbindingen tussen communityleden en matchen we vragen met antwoorden.

Randvoorwaarde is dat alle projecten en projectresultaten bijdragen aan de verduurzaming van de sector, kennisontwikkeling, innovatie en aan een betere positionering van de sector in de maatschappij (verbinden en samenwerken).

v.l.n.r. op de foto ; Maher Shehna PvdA, burgemeester Gido Oude Kotte, Michel Becker Actief voor Amstelveen, Emiel Sjaardema 50+ en Ferry van Groeningen BBA. Wel aanwezig, niet op de foto Bert Rauwenhorst CDA