Noodhulp in Barre Tijden

Gepubliceerd op 19 september 2022 om 23:26

Noodhulp in barre tijden

Het kan niemand ontgaan dat momenteel vele inwoners en bedrijven niet of moeilijk de sterk verhoogde energierekening kunnen betalen. De eerste levensbehoeftes komen in het geding. Mensen komen in de kou te zitten en bedrijven moeten hun deuren sluiten.

Dat zijn vreselijke vooruitzichten!

Actief voor Amstelveen stelde 14 augustus jl. via schriftelijke vragen aan het college van B&W deze pijnpunten al aan de kaak. Helaas was de reactie van het college - om het mild uit te drukken – onbevredigend.

Michel Becker, fractievoorzitter: “we geven het niet zomaar op, we gaan met mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering van woensdag a.s. proberen alsnog toezeggingen voor een steunpakket te krijgen”.  Het gaat om de volgende punten.

Actief voor Amstelveen wil dat het college toezegt incidentele instrumenten, zoals bijzondere bijstand, eerder en ruimer in te zetten voor ondersteuning van ouderen, studenten en mensen met inkomens net boven het sociaal minimum. Dit om te voorkomen dat deze groepen zich bij de voedselbank moeten melden.

Ook wordt gevraagd een noodfonds op te richten voor noodlijdende inwoners met inkomens net boven het sociaal minimum, MKP en ZZP-ondernemers. Zij kunnen daarop beroep doen voor b.v. een renteloze lening om hun energienota te betalen. Tevens wordt het college uitgenodigd om inwoners en noodlijdende bedrijven ruimhartig uitstel van betaling te verlenen van gemeentelijke belastingen.

En tenslotte stelt Actief voor Amstelveen voor om een tijdelijk crisisteam in het leven te roepen om met spoed binnenkomende hulpaanvragen af te handelen.