Groen licht voor sociale koopwoningen

Gepubliceerd op 19 oktober 2023 om 16:29

De gemeenteraad behandelde woensdagavond ook de nieuwe woonvisie voor de komende jaren. Een visie die, anders dan stukken in vorige jaren, een frisse aanpak van het woonprobleem uitademt. In ieder geval sluiten de woonprogramma’s voor nieuwbouw die worden voorgesteld beter aan bij de wensen.

Echter niet op het gebied van sociale koopwoningen. Dat aantal wordt voor de komende jaren op nul gezet. De reden daarvoor is dat bebouwing van dit soort woningen niet kan vanwege de hoge bouwkosten en grondprijzen.

Actief voor Amstelveen vindt dat wat te kort door de bocht. Wij vinden dat ook Amstelveen de uitdaging moet aangaan dergelijke woningen te bouwen. En dat op terreinen die in eigendom van de gemeente de meeste kansen bieden voor sociale koopwoningen; de gemeente heeft daarbij namelijk invloed op de hoogte van de grondprijs.

Daarom diende Actief voor Amstelveen een motie in om de optie open te houden voor sociale koopwoningen in de toekomst alsnog toe te voegen op terreinen in eigendom van de gemeente.

Deze motie werd met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen.  Groen licht dus voor sociale koopwoningen in de toekomst.