Ook financieel kun je ons steunen.

Actief voor Amstelveen is een lokale partij die niet financieel wordt gesteund zoals politieke partijen in De Haag. 

Daarom is financiële steun in de vorm van donaties meer dan welkom om nog meer zichtbaar te worden en ons gedachtegoed uit te dragen.

Je kan zelf aangeven welk bedrag je wil doneren.

 

Je kan het storten op bankrekening NL20 INGB 0008 2222 98   ten name van Actief voor Amstelveen

Vermeld daarbij "donatie" en graag ook jouw naam en emailadres