De fractie van Actief voor Amstelveen houdt zich met veel dingen bezig onder meer: contacten leggen met inwoners, activiteiten in Amstelveen volgen en bijwonen, vergaderingen. Maar daarnaast stellen de raadsleden ook mondelingen vragen tijdens de raadsvergaderingen, schriftelijke vragen aan het college over dingen die in de stad gebeuren, amendementen en moties over zaken in de raadsvergadering. 

Hierna een samenstelling van amendementen, moties en vragen in de afgelopen jaren.


2024


Amendementen ingediend door AVA of mede ingediend met andere fracties

 


Moties ingediend door AVA of mede ingediend met andere fracties

 


Schriftelijke vragen ingediend door AVA of mede ingediend met andere fracties


2023


Amendementen ingediend door AVA of mede ingediend met andere fracties2022


Amendementen ingediend door AVA of mede ingediend met andere fracties2021


Amendementen, Moties en Schriftelijke vragen ingediend door AVA of mede ingediend met andere fracties

2020


Amendementen, Moties en Schriftelijke vragen ingediend door AVA of mede ingediend met andere fracties

 • Bevriezing-huurverhoging-ten-tijde-coronacrisis -Motie
 • Dierentehuis-Amstelveen - schriftelijke vragen
 • Doelgroepenvervoer-geen-kind-van-de-OV-rekening - Motie
 • Een-gedeeltelijk-vuurwerkverbod-in-Amstelveen - schriftelijke vragen
 • Een-goede-schuldhulpverlening-voor-zelfstandigen - Motie
 • Een-moreel-appel-aan-verhuurders-schriftelijke vragen
 • Experiment-verplicht-dragen-van-gezichtsmaskers-schriftelijke vragen
 • Halte-Bedrijven-Terrein-Amstelveen-Zuid - motie
 • Hoogbouw-maar-niet-tot-elke-prijs - Motie
 • Huisregels van het afvalbrengstation - Schriftelijke vragen
 • Meer-woningen-toewijzen-aan-specifieke-doelgroepen - Motie
 • Neem-nu-echt-regie-bluswatervoorziening - Motie
 • Ondersteuning-van-beleid-op-hoofdlijnen-coronavirus-en-de-jaarrekening-2019 - Motie
 • Ontheffing-vergunning-grondexploitaties-tbv-tijdelijke-woonbestemming-Tiny-Houses - Motie
 • Passend-en-veilig-wonen-voor-ouderen Motie
 • Perspectief-op-een-kansrijk-leven - Motie
 • Positie-burgemeester-Halsema-als-voorzitter-Veiligheidsregio-Amsterdam-Amstelland - Schriftelijke vragen
 • Sociale-koop Motie
 • Stimuleren-van-duurzame-energieopwekking-door-bedrijven-en-instellingen - Motie
 • Verbreden-lokaal-ondersteuningsfonds-corona-uitbraak Motie
 • Zorgen-over-waterkwaliteit-RWN - Schrifttelijke vragen

2019

Amendementen, Moties en Schriftelijke vragen ingediend door AVA of mede ingediend met andere fracties

2018

Amendementen, Moties en Schriftelijke vragen ingediend door AVA of mede ingediend met andere fracties