Zwarte Kat

Gepubliceerd op 29 januari 2023 om 20:17

Michel Becker gaat tijdens de raadsvergadering woensdag 1 februari vragen aan B&W stellen over de ontwikkelingen op het terrein Zwarte Kat aan de Amsteldijk Zuid.

Actief voor Amstelveen bracht de beoogde herontwikkeling van het voormalig café de Zwarte Kat op Amsteldijk Zuid 105 al op 25 juli 2019 in de toenmalige commissie Ruimte, Wonen en Natuur ter sprake. Hierbij maakten ook twee omwonenden gebruik van hun spreekrecht om hun argumenten tegen het voorliggende bestemmingsplan en omgevingsbesluit kenbaar te maken.

De gemeente bleef bij haar standpunt, waarna omwonenden mede namens de Dorpsraad Nes aan de Amstel besloten hun gelijk bij de Raad van State te halen en dit ook kregen! Het vervolg is bekend: het bestemmingsplan en omgevingswetbesluit werd vernietigd. Het huidige plan kan dus niet door kan gaan.

De gemeente beloofde opnieuw in gesprek te gaan met de ontwikkelaar en de bewoners. Tot frustratie van de bewoners is dit gesprek er nog steeds niet geweest. De gemeente heeft wel aangegeven dat zij opnieuw aan de provincie ontheffing gaat vragen, zodat het oorspronkelijke plan (de bouw van 3 luxe villa’s), alsnog kan worden gerealiseerd.

Michel Becker: “dat is toch een vreemde gang van zaken, wij willen daarom van het college opheldering van zaken”.

Hij is van plan om tijdens de eerstkomende raadsvergadering het college te vragen waarom de gemeente, ondanks haar eerdere belofte, nog niet in gesprek is geweest met omwonenden om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Dit om met een uiterste inspanning en in alle openheid met bewoners informatie te delen en het vertrouwen niet verder te beschamen. Becker vraagt ook of het niet mogelijk is een externe mediator in te zetten. En tenslotte, vindt hij dat het hoog tijd wordt om meer informatie naar buiten te brengen over het contract tussen ontwikkelaar en gemeente. Met name over de zgn. boeteclausule en de hoogte van de boete.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.