Diversiteit

Gepubliceerd op 29 september 2023 om 15:55

Raadsgesprek Focusgroep LHBTIQ+ . Burgerraadslid Ruscha de Jong woonde onlangs namens Actief voor Amstelveen het raadsgesprek over Focusgroep LHBTIQ+ bij.

Aanwezig waren meerdere ervaringsdeskundigen die gezamenlijk, vanuit verschillende projectgroepen en op verschillende manieren, inclusiviteit nastreven en discriminatie uitsluiten in Amstelveen.

Eerder schreef de Focusgroep een brief aan de gemeenteraad Speerpunten van de Focusgroep zijn:

Veiligheid (met stip bovenaan)

Discriminatie tegengaan

Scholen en jeugd informeren

Zichtbaarheid (waar kan men terecht)

Er zijn al meerdere initiatieven in Amstelveen, Roze Loper, Diversiteits Café, Future Face.

Dit eerste gesprek was om kennis te maken en vragen te stellen, de Focusgroep wil graag regelmatig me de raad in contact komen. De Raad zou bijvoorbeeld een bijeenkomst Van de Focusgroep kunnen bijwonen. In het Diversiteits Café is er op iedere 4e donderdagavond de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Op de vraag wat voor cijfer men het leven geeft in Amstelveen valt het op dat de oudere generatie een 7 en 9 geeft, maar Yasin van Future Face geeft aan jongeren gemiddeld een 5 geven en meisjes een 3, zij voelen zich bijzonder onveilig. Jongeren voelen zich niet gehoord. Ook wordt er op scholen en clubs niet hetzelfde beleid en niet dezelfde normen gevoerd waardoor het veiligheidsgevoel laag is.  Future Face hoopt met het Jongerenplatform hiervoor meer aandacht te krijgen, Podcast is een van de vormen waarmee FF werkt.

Wat er specifiek voor ouderen wordt gedaan, kwam geen concreet antwoord. Ruscha werd met haar vraag door gewezen naar vooral verwezen naar het Nationaal Ouderenfonds en Roze Loper verwezen. Er lijkt nog veel te doen.

Dit gesprek werd afgelopen woensdag vervolgd door een raadsdebat over de Diversiteitsnota. Voor een samenvatting daarvan zie hier.

Over dit onderwerp werden met name vragen aan het college gesteld. Deze zien toe onder andere op toegankelijkheid, basisscholen, en stage discriminatie. De laatste twee onderwerpen komen terug in de onderwijsagenda waaraan gewerkt wordt. Omdat er te weinig tijd was om op alle vragen in te gaan, worden nog openstaande vragen via een raadsbrief beantwoord.