Woonvisie

Gepubliceerd op 29 september 2023 om 16:05

Een nieuwe woonvisie die eindelijk eens op een realistische manier de problemen in de plaatselijke woningmarkt in beeld brengt en het met andere en nieuwe instrumenten dan voorheen wil gaan proberen. Hoopgevend, maar het wekt natuurlijk wel hoge verwachtingen van de uitvoeringsagenda die we volgend jaar tegemoet mogen zien.

Helemaal tevreden? Nee niet helemaal, in ieder geval zouden de volgende punten wat meer aandacht kunnen en moeten krijgen. Burgerraadslid Ben Westendorp was namens Actief voor Amstelveen bij het raadsdebat hierover  aanwezig.

Het onderdeel bouwen voor jongeren in de woonvisie komt er wat karig af. Onbegrijpelijk eigenlijk, gelet op de al zo lang geleden aangenomen motie tiny houses op de Kalkbranderij. Daar wordt nu één zinnetje aan gewijd. Te karig, maar wel mooi dat er meer gebieden in Amstelveen worden onderzocht naar geschiktheid voor al dan niet tijdelijke huisvesting voor de Amstelveense jeugdige woningzoekenden. Overigens: waarom duurt de Kalkbranderij toch zo lang? De wethouder gaf als antwoord hierop aan dat volgende jaar met de bebouwing op de Kalkbranderij kan worden gestart.

Over sociale huur en koopwoningen. In de visie wordt het toekomstig percentage bouw van sociale huurwoningen op 20 gezet en sociale koopwoningen zelfs op nul. Reden: stijgende bouwkosten en grondprijzen. Die percentages mogen wat ons betreft wel wat hoger, zeker als het om het nul-percentage gaat bij sociale koopwoningen. Niet te begrijpen valt echter dat de gemeente voor zichzelf niet de uitdaging oppakt om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden bijvoorbeeld het bouwen op grond die in eigendom van de gemeente zelf is.

De wachtlijsten voor een woning in Amstelveen zijn al jaren hopeloos. Dat heeft verschillende oorzaken en komt niet zomaar goed. Laten we hopen dat de gemeente alles uit de al dan niet wettelijke kast gaat halen om de wachttijden korter te maken.

Een laatste opmerking over de kwaliteit van de woningbouw. En als het gaat om huurwoningen: over de prestatieafspraken met woningcorporaties. Dat is prima en nodig, maar wat ook nodig is dat huurders erop mogen vertrouwen dat hun klachten serieus worden genomen. Dat zou ook dat onderdeel in de prestatieafspraken een plaats moeten krijgen. Volgens de wethouder maakt al deel uit van de afspraken; jammer echter dat er in de praktijk zo weinig van te merken is.