Scheg en verkeersveiligheid

Gepubliceerd op 29 september 2023 om 17:04

Afgelopen woensdag was er een afsluitend raadsdebat over het bestemmingsplan Scheg West. Afsluitend, omdat hiermee weer een stukje hoofdstuk wordt afgesloten van een jarenlange voorbereiding. Niet helemaal nog, want het echt laatste stukje is Scheg Midden. En dat komt naar verluidt in het najaar aan de orde. Burgerraadslid Ben Westendorp was voor Actief voor Amstelveen bij het raadsdebat aanwezig.

 

Hoe denkt Actief voor Amstelveen over dit plan. Evenals bij Scheg Oost zijn wij ook nu niet blij met de invulling van de invulling van de woningbouwprogramma’s. Mochten de marktomstandigheden – evenals voor Oost - aanleiding geven voor aanpassing van dit woningbouwprogramma, dan zou dit een nieuwe kans kunnen zijn het programma te draaien. Wij nemen aan dat college daarop zeer attent is en dan bij de raad terugkomt.

Het verkeer was en is een belangrijke angel in het plan.

Het geval wil namelijk dat voor de afwikkeling van verkeer voor Scheg vooral wordt gedacht aan aansluitingen vanaf de Westwijk: Verkeersvariant 1 met twee aansluitingen.

Op verzoek van bewoners van Westwijk zijn ook alternatieven daarvoor onderzocht. Maar het college vindt uitvoering van die alternatieven niet nodig. Bewoners denken daar anders over.

Actief voor Amstelveen bekijkt deze zaak genuanceerd. Wij vinden dat als je kijkt naar te verwachten verkeersdrukte in de Westwijk een extra aansluiting op de Legmeerdijk voorkeur verdient. Die variant maakt het namelijk net even wat minder druk in Westwijk. Als die variant niet mogelijk is dan kan je niet anders dan terugvallen op verkeersvariant 1.

Dat bewoners van de Westwijk zorgen hebben over de toenemende drukte van de straten waaraan ze wonen is logisch. Want de cijfers in de verkeersrapportage liegen er niet om: in een aantal straten wordt de verkeersintensiteit fors hoger. In de stukken wordt daarbij aangegeven dat er verschillende mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid te borgen.

Dat is mooi, maar die verkeersveiligheid heeft niet alleen te maken met technische zaken over hoe kruispunten er uit zien, maar ook met allerlei andere zaken. Bijvoorbeeld over hoe snelheid te temperen, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. En niet onbelangrijk, welke ideeën en suggesties hebben bewoners zelf over noodzakelijke maatregelen.

Die antwoorden moeten er komen en tijdig voordat de bebouwing in de Scheg gereed is. Actief voor Amstelveen pleit er daarom voor een risicoanalyse verkeersveiligheid te laten verrichten voor de straten die straks te maken krijgen met een verhoogde verkeersintensiteit. Als je dat tijdig doet en daar de bewoners bij betrekt, dan kan je op basis daarvan ook tijdig maatwerkmaatregelen treffen. Er is tenslotte nog voldoende tijd.

Tijdens het debat bleek echter niet dat het college gevoelig was voor onze argumenten. Daarom gaan we tijdens de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan wordt behandeld een motie indienen over het opstellen van een risico-analyse verkeersveiligheid Westwijk waarbij bewoners worden betrokken.