Bloemenstal of niet

Gepubliceerd op 29 september 2023 om 16:35

Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen, diende voor de raadsvergadering van afgelopen woensdag een motie in.  Hij wilde herijking van het huidige standplaatsenbeleid in Amstelveen. Dit naar aanleiding  van de bloemenstal van ondernemer Maikel Brand op Stadshart Amstelveen, die per 1 januari 2024 moet vertrekken.

De bloemenstal moet stoppen omdat de eigenaar geen verlening van de vergunning krijgt. Becker vindt dit een oneerlijke en ook vreemde gang van zaken. 

‘De lokale ondernemer bloemenman Maikel Brand staat tot plezier van vele Amstelveners al jaren met zijn stal op het Stadshart. De gemeente Amstelveen investeert al jaren geld om het Stadshart levendiger te maken, onder andere door een andere inrichting en het plaatsen van plantenbakken. Des te vreemder is het dan, dat bloemenman Maikel Brand het veld moet ruimen,’ De bloemenstal is fleurige aanvulling in het centrum en dat moet zo blijven.

Brand is al vele jaren met de gemeente in gesprek over verlenging van zijn contract om in deze openbare ruimte zijn brood te verdienen. Hij kreeg tijdens een hoorzitting in april hierover van een onderzoekscommissie het gelijk aan zijn zijde, maar er is volgens zijn zeggen mede door inmenging van de winkelcentrumeigenaar, toen toch het besluit genomen dat hij moet vertrekken.

Actief voor Amstelveen vindt dat Brand ook te lang over zijn toekomst in het ongewisse is gelaten en hierdoor een verwachtingspatroon gecreëerd is dat hij zijn bedrijfsactiviteit voort mocht zetten. De partij is van mening dat het positieve advies van de onderzoekscommissie - ter onderbouwing van het eindrapport van de Hoorzitting - gevolgd dient te worden.

Omdat andere standplaatshouders wel een vergunning tot eind 2026 hebben of krijgen vindt Actief voor Amstelveen dat hier het gelijkheidsbeginsel van kracht is en de gemeente met deze, maar ook met de andere standplaatshouders, tot vergelijk komt en de standplaatsen op de huidige of een andere plek een toekomst bieden.

Hoe liep het af?

De motie werd niet positief ontvangen. Door het college niet, maar ook niet door andere fracties. Van de zijde van de collegepartijen kan je dat wel verwachten, maar ook partijen die ondernemerschap hoog in het vaandel hebben - zo zegt men - waren ook tegen. De argumentatie over het algemeen was: het is not done om moties in te dienen over individuele gevallen. Dat moet je alleen doen over beleidszaken. 

Waar staat dat?

Nergens natuurlijk, het zijn argumenten van partijen die geen partij durven kiezen en zich dan maar verschuilen achter abstracte argumenten. Gelukkig doet Actief voor Amstelveen dat niet. wij gedragen ons niet als kuddedier, maar zoeken de menselijke maat. Fijn dat we wel steun ondervonden van 50Plus,  Belang van Nederland, CDA  en ChristenUnie.