Glasvezel in Nes, oproep aan B&W

Gepubliceerd op 8 december 2023 om 12:53

Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen en Ilika Polderman van GroenLinks hebben Burgemeester en wethouders vragen gesteld over  het aanleggen van glasvezel in Nes aan de Amstel. 

In 2022  kreeg Michel bij  een bezoek aan de Dorpsraad in Nes aan de Amstel te horen, omdat voor KPN de kosten te hoog waren, het Buitengebied van de gemeente Amstelveen géén glasvezelkabel zou krijgen. Ilka Polderman van de Amstelveense GroenLinks fractie heeft daarover ook al enkele malen berichten gehad van bezorgde Nes-bewoners.

Na jaren overleg is er, onder voorwaarden, besloten dit nu wél te realiseren. Glasdraad, een gezamenlijk bedrijf van TINC en Glaspoort wil in kleinere dorpen en kernen in de buitengebieden van o.a. Amstelveen, onder voorwaarden dat minimaal 45% van de bewoners zich voor 18 december 2023 inschrijven, in 2024 en 2025 glasvezel aanleggen.

In tegenstelling tot de gratis aansluitingen in Amstelveen, is deze aansluiting in Nes aan de Amstel
alleen mogelijk met een eigen financiële bijdrage van €.150. = per aansluiting. Glasdraad geeft aan: vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook om de digitale kloof te voorkomen, zouden wij graag met Eigen Haard om de tafel gaan om te kijken hoe we dit toch voor alle huurwoningen kunnen realiseren.

Eigen Haard wil  wel facilitair ondersteunen, maar blijft bij haar standpunt dat er door hen geen directe investeringen gedaan worden in dit glasvezelnetwerk.

De indieners van de vragen willen van B&W weten of  het college het met hen eens is dat uit oogpunt van het gelijkheidsbeginsel de bewoners in Nes aan de Amstel recht hebben op een gratis glasvezel aansluiting? En of het niet ongepast is dat Eigen Haard deze aansluitingen wel voor haar huurders in Amstelveen voorhaar rekening neemt, maar niet voor haar huurders in het Buitengebied van de gemeente Amstelveen?

Daarnaast vragen Becker en Polderman of B&W bereid zijn hierover met Eigen Haard het gesprek aan te gaan en deze erop te wijzen dat zij hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft?

Mocht Eigen Haard besluiten kosten niet voor haar rekening te nemen, is dan het college
bereid om deze kosten (Max.100 aansluitingen á €.150=*), op zich te nemen? 

Tenslotte dringen Becker en Polderman aan op spoed bij de beantwoording van de vragen want de deadline voor inschrijving van een collectieve aansluiting bij Glasdraad  is 18 december
2023.