Huisvesting van woonwagenbewoners in Amstelveen

Gepubliceerd op 13 december 2023 om 16:48

Michel Becker van Actief voor Amstelveen en Arjen Siegmann van het CDA dienen voor de raadsvergadering van 13 december aanstaande een motie in over de huisvesting van woonwagenbewoners in Amstelveen

Zij constateren dat de woonwagencultuur immaterieel erfgoed is. Woonwagenbewoners hebben een eigen manier van leven en cultuur. De wagens en caravans lijken tegenwoordig vaak op gewone huizen maar zijn dat niet. Voor de woonwagenbewoners is het belangrijk dat hun wagen geen stenen rijtjeshuis is met fundering en dat de vloer boven het maaiveld ligt met een opstapje naar de voordeur.

Het woonwagenbeleid is vanaf 1999 geïntegreerd in het reguliere volkshuisvestingsbeleid en veel gemeenten zijn overgegaan tot afbouwbeleid, in de volksmond “uitsterfbeleid’’ genoemd. Dat  uitsterfbeleid maakt  inbreuk op het recht op privé- en familieleven zoals dit is uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Rijk heeft  in 2018 een nieuw ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen en standplaatsenbeleid’ vastgesteld, dat nog niet is geimplementeerd in Amstelveen

    De indieners van de motie zijn van mening dat de fundamentele rechten van woonwagenbewoners gerespecteerd dienen te worden. En zolang er vanuit deze doelgroep vraag naar huisvesting op het woonwagenkamp is, uitzonderingen daargelaten, kan er geen sprake zijn van afbouw van de huidige capaciteit op de verschillende kampen in Amstelveen. En tenslotte menen de indieners dagt het woonwagenbeleid geïntegreerd dient te worden in de gemeentelijke Woonvisie.

      Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld het college te verzoeken  een onderzoek in te stellen of en waar er behoefte is aan uitbreiding van de huidige capaciteit op de woonwagenkampen in de gemeente. En als die behoefte er is dient de gemeente als grondeigenaar, samen met de wooncorporatie als verhuurder, met de woonwagenbewoners de mogelijkheden tot uitbreiding te bespreken.