Standplaatsen, woonwagens, glasvezel gunnen of niet gunnen

Gepubliceerd op 17 december 2023 om 21:24

B&W stelden in een raadsdebat woensdag voor om een nieuw standplaatsenbeleid te gaan voeren. Meest in het oog springend punt daarbij was dat voortaan nieuwe standplaatsen in het stadshart uitgesloten zijn. Dat was tegen het zere been van Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen. Hij kwam dus fors in discussie met wethouder Elzakalai.

Becker: “het is toch ongehoord en onbestaanbaar dat in heel Amstelveen standplaatshouders een verlening krijgen en niet in het Stadshart? Is dat beleid onder druk van Unibail-Rodamco ontstaan?

De wethouder bleef in het debat een concreet antwoord daarop schuldig, maar de waarschijnlijkheid van Becker’s stelling werd niet onderuitgehaald. Michel Becker kondigde aan dat hij in de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2024 de verlening van standplaatsvergunningen op het stadshart door middel van een motie of amendement mogelijk wil proberen te maken.

Ook vuur en vlam bij behandeling van de motie over de huisvesting van woonwagenbewoners in Amstelveen. Michel Becker had het initiatief genomen om een motie te in te dienen over die huisvesting en met het verzoek daarover in gesprek te gaan met de woonwagenbewoners.  De motie werd overigens flink gesteund en mede ingediend door CDA, GVA, CU en BVNL.

Tijdens de raadsvergadering bleek echter dat wethouder Elzakalai namens het college de motie niet wilde steunen. In negen van de tien gevallen is zo’n uitspraak dodelijk voor een motie, meestal krijgt de wethouder dan wel de meerderheid van de raad achter zich.

Echter nu niet! Na een flink debat bleef de motie op tafel en werd het zelfs met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen. De wethouder zal er niet blij mee zijn, maar moet de motie toch uitvoeren.

Maar het meest opvallende komt nog: een overduidelijk staaltje van het college – natuurlijk geadviseerd door haar communicatie-adviseurs – om een succesje naar zich toe te trekken.

Wat was er aan de hand?

Al lange tijd speelt in Nes aan de Amstel een discussie met Eigen Haard over aansluiting van de sociale huurwoningen aan het te realiseren glasvezelnet daar. Technische details zullen we even buiten beeld houden: maar het gaat er om dat Eigen Haard niet bereid was de aansluitkosten voor de huurwoningen voor haar rekening te nemen. Reden voor Michel Becker om schriftelijke vragen aan het college te stellen met onder meer de oproep om als gemeente zo nodig daarbij een financiële rol te spelen.  Actief voor Amstelveen is al enige tijd bezig en in gesprek het de Dorpsraad daarover. De vragen werden overigens mede ingediend door GroenLinks.

Groot was onze tevredenheid toen het college positief op deze vragen reageerde, waardoor een bijdrage voor de aansluitkosten daardoor in het vizier kwam.

Echter niets daarover in het persbericht daarna van het college zelf. Integendeel, zij trok het succesje naar zichzelf toe.

Gun-cultuur in Amstelveen? Niet heus dus!