Overlast van deelscooters - met update

Gepubliceerd op 13 februari 2024 om 15:19

Overlast van deelscooters, het houdt niet op! Wild geparkeerde deelscooters zie je steeds meer in Amstelveen. Dat geeft onveilige situaties op trottoirs en inwoners ondervinden daarvan grote overlast. Kijk naar de situatie in de Ouderkerkerlaan/Stationsstraat, het bedrijventerrein Legmeer en het winkelcentrum Groenhof.

Gonnie van Rietschoten, raadslid van Actief voor Amstelveen vindt dat daar nou eindelijk eens een keer iets aan gedaan moet worden.

Deelscooters belemmeren de veilige doorgang voor voetgangers omdat ze op hoeken neergezet worden en de stoep volledig blokkeren. Ook is de bereikbaarheid van ondergrondse containers vaak een dilemma omdat de deelscooters de toegang tot de containers vrijwel onmogelijk maakt.

Van Rietschoten: “diverse malen hebben inwoners hierover al hun beklag gedaan zowel rechtstreeks bij de Gemeente Amstelveen en via de Fixi-app als bij de aanbieders van de deelscooters, maar iedereen wijst naar elkaar. Het levert niets op.”

Ze herinnert het college eraan dat Actief voor Amstelveen al in 2022 schriftelijke vragen stelde over de wenselijkheid van deelscooters in Amstelveen. Het college beloofde toen dat de nuttigheid van deelscooters zou worden onderzocht en dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 zou worden geïnformeerd. Maar ja, dat gebeurde niet. En de overlast bleef!

Daarom stelde zij opnieuw schriftelijke vragen aan B&W. Ze wil weten of dat onderzoek heeft plaatsgevonden en zo ja welke nieuwe inzichten dat heeft opgeleverd en waarom is dan de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd? En als het onderzoek niet is geweest, waarom niet en is er dan een nieuwe planning?

Van Rietschoten vraagt ook of het college wel op de hoogte is van de diversiteit van overlast die inwoners ervaren met betrekking tot het wild parkeren van deelscooters. En, wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de handhaving op foutgeparkeerde deelscooters?

Tenslotte wil ze weten welke acties door gemeente en aanbieders worden genomen om de overlast van wild geparkeerde deelscooters tegen te gaan. En als blijkt dat de overlast van fout en wild geparkeerde deelscooters niet goed kan worden opgelost, wat dan wel? In dat verband wordt gevraagd inzicht geven in de contracten met deze aanbieders en de looptijd van die contracten.

Update redactie:

Kort na de indiening van de  vragen kwam een reactie van wethouder Herbert Raat in de plaatselijke pers. Hij wil stoppen met het aanbieden van deelscooters wegens de overlast en geeft aan dat een mogelijk alternatief als elektrische fietsen zal worden onderzocht.

Zo'n snelle reactie op vragen van Actief voor Amstelveen is  nog nooit vertoond, maar blij dat het wordt aangepakt en naar een goed alternatief wordt gekeken!

 

Foto: Lisa van Andel