Dorpsraad Nes over Dorpsvisie

Gepubliceerd op 18 februari 2024 om 21:06

Op 5 februari was de eerste van twee inloopavonden over de DORPSVISIE Nes aan de Amstel in het dorpshuis De Nesse. De Dorpsvisie geeft aan wat het dorp wil bewerkstelligen in de toekomst.

De opkomst was groot, en opvallend was het grote aantal jongeren dat belangstelling toonde. Namens Actief voor Amstelveen waren Robert Logger en Ruscha de Jong aanwezig.

Henk Boelrijk, voorzitter van de Dorpsraad, opende de avond en vertelde hoe de avond was ingedeeld. Aan de hand van verschillende thema tafels kon men met elkaar in gesprek over onderwerpen als wonen, school, gebruik dorpshuis, jongeren, ouderen, boerenbedrijven etc.

Er konden formulieren ingevuld worden met suggesties over deze onderwerpen.

De Dorpsraad wordt ondersteund door Jaap Stam van Dorpswerk Noord Holland die al meer kleine dorpen heeft bijgestaan bij het opmaken van een dorpsvisie. Hij benadrukte dat het belangrijker is om aan te geven wat men zelf graag wil in plaats van tegen de door de overheid aangegeven plannen in te gaan. Daarbij merkte hij op, dat uit zijn ervaring blijkt dat je beter voor 120% plannen kunt gaan want het resultaat komt altijd lager uit, soms wel op 70%.

Jaap Stam gaat dus uit van een positieve, constructieve houding en zelf initiatief te nemen in plaats van de hakken in het zand te zetten.

Na de tweede inloopavond zal de Dorpsraad alle suggesties bundelen en samenvatten.

Een aantal bezoekers van de avond stelden tijdens de bijeenkomst enkele vragen aan de vertegenwoordigers van Actief voor Amstelveen. Die zullen binnen de fractie besproken worden en aan de vraagstellers worden teruggekoppeld.