De MRA zit niet stil

Gepubliceerd op 25 mei 2023 om 10:07

Woensdagavond j.l. was een Raadsdebat over de voortgangsnota Metropool Regio Amsterdam (MRA). Burgerraadslid Ben Westendorp van Actief voor Amstelveen gaf in de vergadering commentaar.

"De MRA zit niet stil, dat komt eigenlijk als boodschap uit de stukken naar voren.

In 13 aandachtspunten wordt dat samengevat en de 14e heet enzovoorts! Dat belooft wat!

Het is verleidelijk op al die punten in te gaan en commentaar te leveren, maar die verleiding kan ik weerstaan. Ik ga iets zeggen over het algemene verhaal.

Hoeveel en in hoeverre zijn die resultaten nou echt voor Amstelveen van belang en komen ten goede van onze inwoners. Maar ja dat is een vraag die veelal wordt afgedaan met: we werken toch niet samen, alleen voor Amstelveen?

Zeker niet, maar bij sommige onderdelen mag je toch best die vragen blijven stellen vinden wij. Kijkend naar het raadsvoorstel waar het college probeert een opsomming te geven wat nou specifiek  Amstelveen aangaat, komen we niet verder dan het concrete voorbeeld dat Amstelveen de tiende bereikbare stad is geworden! Prachtig natuurlijk.

Waar je echter meteen dan weer een andere vraag kunt stellen: gaat dat straks nou onder druk komen te staan als de onzalige plannen om Amsterdam voor doorgaand verkeer af te sluiten concreet worden. De heer Van Leeuwen heeft daarover onlangs terecht schriftelijke vragen gesteld.

Tja, hoor ik alweer zeggen: daar gaat de Verkeersregio Amsterdam  (VRA) over. Volledig gelijk, het toont echter toch dat met al die verschillende gremia het er allemaal niet duidelijker op wordt. Wie gaat nou waar over? En hebben zij onderlinge afstemmingscontacten met elkaar?

En als het voor ons niet altijd duidelijk is, hoe zou dat met onze inwoners zijn? Ik vrees het ergste.

Daarom willen wij vanavond dus niet concreet op allerlei punten van de voortgangsrapportage reageren. Wij vinden de nieuwe MRA-agenda die op dit moment wordt voorbereid, meer van belang. Die kunnen we in de procedure daartoe zelf beïnvloeden door Amstelveense punten aan te dragen.

En in dat verband zouden we ook -mogelijk via de MRA werkgroep- ook input kunnen leveren op vragen die in de voortgangsrapportage worden gesteld.

Daarbij moeten we het dan ook nog eens dringend hebben over hoe Amstelveen inwoners betrekt bij voornemens, plannen enzovoorts die vanuit MRA en ook VRA naar voren komen."

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.