Horecavisie

Gepubliceerd op 16 juli 2023 om 15:24

Tijdens de afgelopen Raadsgesprekken ging het ook over een plan voor een nieuwe horecavisie. Burgerraadslid Ruscha de Jong was namens Actief voor Amstelveen present.

In de bijeenkomst werd uitgelegd dat het op dit moment slechts gaat over een scan  de in  Amstelveen aanwezige horeca die aanwezig. In de later stadium  zal een visie en beleid worden gemaakt , waarbij onder meer Koninklijke Horeca Nederland  zal worden betrokken.

 Gebleken is dat met name het component drank sterk is afgenomen. Dit komt o.a. door corona waarbij een aantal drankbedrijven ook maaltijden zijn gaan serveren, een  aantal ondernemingen zijn failliet gegaan. Daarnaast is het voor een kroeg lastiger  geworden om voldoende omzet te genereren omdat de toestroom minder is dan bijv. een restaurant.

Er zijn een aantal clusters met horeca, met als grootste Het Stadshart, Oude Dorp en Kostverlorenhof. 30% van de horeca bevindt zich buiten deze clusters, en een klein deel in de winkelcentra met zeer beperkte horeca.

Vragen van de zijde van de raadsleden gingen vervolgens over:

  • Is er wel navraag gedaan bij de inwoners/buurtbewoners waar de behoeftes liggen? Nee dit is geen onderdeel geweest van dit onderzoek. Meerdere partijen vinden dit een belangrijk onderdeel.
  • Er zijn best wat wijken waar helemaal geen horeca voorhanden is. Zou hier geen aandacht voor moeten zijn? Ja, maar vaak zijn kleine horecaondernemingen niet kansrijk en kunnen niet overleven. Bovendien bepaalt de ondernemer altijd wat en waar hij zich zal vestigen.
  • Kostverlorenhof is veel genoemd, verpaupering, niet aantrekkelijk, het staat hoog op de  lijst om aan te pakken. Problematisch is dat er veel eigenaren zijn wat het ingewikkeld maakt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
  • Er is niet veel voor jongeren, maar dit komt ook omdat deze snel in Amsterdam  zijn om daar naar de kroeg te gaan.
  • Meerdere partijen  missen diversiteit missen, horeca zou ook een plek moeten zijn om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje of drankje. Voor ouderen zou dit bijvoorbeeld een boeken- of schaakcafé kunnen zijn.
  • Men is positief over de evenementen die georganiseerd worden, daar komen veel mensen op af.