Kantoren en Glasvezel

Gepubliceerd op 16 juli 2023 om 15:34

Deze twee onderwerpen hebben zeker een relatie, maar tijdens de raadsgesprekken vorige week ging het om iets anders.

Raadslid Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen was bij die raadsgesprekken aanwezig, een impressie.

Kantorenvisie.

De druk op de ruimte in Amstelveen is groot. Er is veel vraag naar woningbouw, maar om te zorgen dat Amstelveen geen slaapstad wordt is het belangrijk om toch werkgelegenheid te blijven aanbieden. Een mix van wonen en werken is belangrijk. Gelukkig heeft Amstelveen een lage leegstand. Na de financiële crisis was er een leegstand van 20%. Nu is dat 2,5% tegen 8% gemiddeld in Nederland.

Gemeente en de markt gaan samen sturen. 60% van de huidige kantoren is ouder dan 30 jaar. Er is veel vervangingsvraag en renoveren wordt lastig en duur. En waar gaan we eventuele nieuwe kantoren bouwen, welke types, waar is vraag naar?

Gonnie: “Ik gaf aan of er gekeken kan worden met ontwikkelaars en stakeholders om kantoren te bouwen die ook een woonfunctie hebben. Kleinschalig of grotere panden, probeer 2 vliegen in 1 te slaan.” Eind van het jaar komt er een visie die behandeld gaat worden in de raad.

Aanleg Glasvezel.

Eigenlijk een overbodig gesprek, volgens Gonnie. Het ging vooral om de stand van zaken over de uitrol van glasvezel in Amstelveen.  Maar die was al eerder gepubliceerd. Beetje zonde van de tijd en had zeker ook via Teams afgehandeld kunnen worden.

Het enige interessante was dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Wel zijn er gesprekken gaande tussen KPN en een nieuwe partner om deze gebieden ook te voorzien van glasvezel, maar er is nog niets definitiefs.