Zorgen over ontwikkelingen Middenweg

Gepubliceerd op 24 september 2021 om 20:44

Actief voor Amstelveen maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de terreinen Middenweg 5 en 6. Daar, zo blijkt uit de media, is zorgboerderij De Meent en een  leefgemeenschap in ontwikkeling. De Protestantse diaconie Amsterdam heeft deze panden met rond de 32 hectare grondoppervlak gekocht en maakt deze ontwikkelingen mogelijk.

Op het terrein vinden allerlei activiteiten plaats, door vrijwilligers uit Amsterdam en Amstelveen; natuurbeheer, sociale projecten, zorgboerderij met kantine, ontvangstruimte, gaarkeuken , broedplaats met werkplaats voor autotechniek, houtbewerking, kunstenaarsateliers enz.  Het merendeel van deze activiteiten is gericht op sociale projecten in Amsterdam.

De bestaande panden zijn of worden in relatie tot die activiteiten verbouwd. Daarnaast wordt de indruk gewekt dat binnen de panden onderdak of overnachtingsmogelijkheden wordt geboden aan zgn. niet gedocumenteerde asielzoekers.

Al deze activiteiten hebben een sterke (gemotoriseerde) verkeersaantrekking op dit relatief stille deel van de Middenweg, dat even verderop overgaat in een veel gebruikte wandel- en fietsroute.

Fractievoorzitter Michel Becker: “wij hebben geen bestemmingsplanwijzingen of afgegeven bouwvergunningen gezien voor deze ontwikkelingen. Daarom hebben wij vragen voor het college van burgemeester en wethouders.

Is het college bekend met deze ontwikkelingen? Zijn deze ontwikkelingen niet in strijd met het geldende bestemmingsplan en met de landschappelijke en natuurwaarden van de Bovenkerpolder? Zijn voor de verschillende verbouwingen vergunningen aanwezig? Zo nee, hoe is het mogelijk dat dergelijke ontwikkelingen dan zonder medeweten van de gemeente kunnen plaatsvinden? Gaat het college handhavend optreden om de strijd met het bestemmingsplan op te heffen? Tenslotte: is het college met ons van oordeel dat het niet gepast is om ter plaatse onderdak of overnachtings-mogelijkheid te bieden aan zgn. uitgeprocedeerde en niet gedocumenteerde asielzoekers? Zo ja, wil het college dat eveneens onderzoeken en als het onderzoek inderdaad onderdak of overnachting uitwijst, wil het college dat beëindigen?”.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.