Schrik over Kwitfit

Gepubliceerd op 5 maart 2021 om 20:47

Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek.

Er ontstond terecht verbijstering over het bouwgedrocht van een overigens ons onbekende projectontwikkelaar. Michel Becker stelde daarover mondelinge vragen aan de wethouder.

Hoe kijkt de wethouder aan tegen de omvang van dit plan en hoe verhoudt een dergelijk plan zich met de monumentale bescherming van het vm. Kwikfitgarage? Is dat niet in strijd met elkaar? Kan de wethouder toezeggen dat de gemeente niet voornemens is een dergelijk omvangrijk plan te steunen?

Het is ons niet duidelijk geworden of de wethouder en/of de ambtelijke medewerkers van de actie van de projectontwikkelaar op de hoogte was. Zo nee, hoe kan dat? Is er geen enkel contact geweest?

Tussen de regels van persberichten doorlezend, vermoeden wij echter dat er wel degelijk contact met de gemeente is geweest.  En eveneens in de pers lezend, lijkt het er op dat de wethouder de actie van de projectontwikkelaar vergoelijkt  en aanduidt als een soort proef met participatie volgens de nieuwe Omgevingswet. Kan de wethouder dat bevestigen? Is de wethouder met ons van mening  dat een serieuze participatie niet gebaat is met experimenten waarbij de gemeente niet is betrokken? Wil de wethouder deze actie daarom hartgrondig afkeuren?

Kan de wethouder toezeggen dat het college haar uiterste best zal doen om de buurtgemoederen gerust te stellen door vanuit de gemeente een schriftelijke reactie aan de buurtbewoners te sturen?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.