Zorgen en vragen over Olmenhof

Gepubliceerd op 21 januari 2024 om 23:57

Burgemeester en wethouders onthulden deze maand dat in de Olmenhof nu daadwerkelijk Oekraïense ontheemden tijdelijke huisvesting krijgen.

De gemeente vindt dat een heel goed plan want dat verbetert volgens het college de woonomstandigheden van de ontheemden enorm ten opzichte van de hotelbewoning waarin deze mensen op dit moment wonen.

Dat statement staat naar de mening van Gonnie van Rietschoten, raadslid van Actief voor Amstelveen, wel in schril contrast met de woonomstandigheden van de huidige jonge bewoners die hun huisvesting moeten verlaten. Van Rietschoten: “het is toch niet van deze tijd deze mensen gewoon in de steek te laten; er wordt helemaal niets voor hen gedaan”. Zij vraagt daarom aan het college over het hart te strijken en alsnog te overwegen om binnen de ruimte die de gemeente gaat huren voor de opvang van ontheemden, ook de 15 jongeren nog een aantal maanden van woonruimte te verzekeren. In ieder geval tot 2 oktober 2025, de einddatum van het huurcontract dat de gemeente aangaat met Woonzorg Nederland.

Daarnaast heeft Actief voor Amstelveen nog een aantal andere vragen over de huisvesting van de ontheemden. Zoals of de eigenaar van het pand gaat meebetalen aan de opknapbeurt van het gebouw.  En of het college met zekerheid kan zeggen dat deze grote investering en de beoogde huuropbrengst er niet toe zal leiden dat de eigenaar na afloop van het huurcontract op 2 oktober 2025, de sloop en herbouw van een nieuw complex voor ouderen gaat uitstellen om het pand opnieuw te verhuren? Kan de gemeente daarnaast garanderen dat de huur van de Olmenhof door de gemeente stopt op 2 oktober 2025 en niet verlengd gaat worden, waardoor de sloop en herbouw uitgesteld moet worden?

Van Rietschoten gaat ook in op de het voornemen van het college om de nieuwe inventaris die nodig is voor de huisvesting in te zetten op de volgende locatie.  Dat suggereert dat na afloop van het huurcontract voor de vluchtelingen opnieuw een andere tijdelijke locatie wordt gezocht.  Zij wil weten of het college al die verhuisbewegingen wel verantwoord vindt voor het welzijn van de vluchtelingen?

Tenslotte nog iets over de kosten van deze operatie. De nutskosten zijn nu gebaseerd op het huidige werkelijke gebruik. Toch wonen er straks nog meer inwoners dan in de huidige situatie. Hoe wordt hier rekening mee gehouden? De kosten die gemaakt worden voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne worden momenteel vergoed door de SPUK A16 Bekostigingsregeling. Daarbij kunnen de kosten die gemaakt worden voor het geschikt maken van gebouwen voor opvang ingediend worden bij de Nationale Opvang Organisatie. Toch zijn de vergoedingen allerminst zeker. Wat gaat er gebeuren als de kosten niet volledig vergoed worden en de opvang van ontheemden ná 2025 nog nodig is?