Studentenwoningen Kronenburg

Gepubliceerd op 23 januari 2024 om 11:58

Studentenwoningen Kronenburg ook voor HBO/MBO studenten uit Amstelveen. Actief voor Amstelveen, VVD en D66 willen - nu toch studenwoningen in Kronenburg worden gebouwd -  dat eerder ingediende motie om ook andere studente daar toe te laten, wordt uitgevoerd.

Nu er, na veel inspanningen van wethouder Floor Gordon (D66), van Rijkswege toch toestemming komt om in de wijk Kronenburg (naast Uilenstede), in eerste instantie 438 studentenwoningen te bouwen, wil initiatiefnemer van de motie Actief voor Amstelveen, samen met mede-indieners VVD en D66, middels een schrijven het college in herinnering brengen uitvoering te geven aan de door hen eerder op 7 juli 2021 ingediende motie “Jongeren in Kronenburg".

Hierin roepen zij gezamenlijk op om deze nieuwe studentenwoningen niet alleen beschikbaar te stellen voor studenten aan de VU, maar ook voor de in Amstelveen wonende studenten die een HBO- of MBO-opleiding volgen.

 

De motie van 7 juli 2021 roept op;

" Tijdig, voordat de studentenwoningen gerealiseerd zijn, specifieke informatie aan jongeren in Amstelveen te verstrekken over de mogelijkheden zich voor een dergelijke woning in te schrijven".

 

Het college reageerde op 15 maart 2022 aan de gemeenteraad;

" We erkennen het belang om Amstelveense jonge studenten te huisvesten, maar we zijn ons ook bewust van de wetgeving ten aanzien van vrije vestiging, de verplichting om te bouwen voor de MRA regio en de wenselijkheid om studenten te huisvesten die te ver van de opleiding wonen. Met de ontwikkelende partijen hebben we daarom afgesproken dat zij zich te zijner tijd zullen inspannen om, wanneer de studentenwoningen in de verhuur gaan, het verhuuraanbod eerst in Amstelveen in de publiciteit te brengen, voordat ook de algemene publiciteit wordt gezocht. Op deze manier is het mogelijk dat Amstelveense studenten van MBO/HBO en WO zich als eerste inschrijven en in aanmerking komen voor een studentenwoning.

Dit nemen wij op als inspanningsverplichting in de nog op te stellen aanvulling op de anterieure overeenkomst".

 

Actief voor Amstelveen, Michel Becker

VVD, Arjan Gerritsen

D66, Tawros Aslanjan