Hospice In Keizer Karel Park

Gepubliceerd op 20 februari 2022 om 20:42

Een nieuw initiatief voor een Hospice in Amstelveen. Niet dat er geen hospiceplaatsen in en rond Amstelveen zijn. De Zonnehuisgroep biedt enkele interne plaatsen, de Joodse hospice Immanuel is welbekend en enige tijd geleden is er een nieuwe hospice in Ouderkerk aan de Amstel geopend met vier plaatsen.

Maar zo constateerde het bestuur van de hospice Amsteloever: in Amstelveen is er duidelijke behoefte aan een eigen hospice. Amsteloever wil dat realiseren op een terrein aan de Lindenlaan. Het wordt een kleinschalige voorziening worden met zes gastplekken, waar mensen in hun eigen levensstijl hun laatste levensdagen doorbrengen.

Het plan is overigens niet helemaal nieuw. In 2017 werd het initiatief al gelanceerd door een aantal betrokken Amstelveners. Nu 5 jaar later is het concreter geworden. Joop Siemers, een van de nieuwe bestuursleden en promotor van de hospice: “de besturen die in 2017 zijn geformeerd hebben in de afgelopen vier jaar alsgevolg van de langdurige afstemmingen met de Gemeente Amstelveen over de keuze van bouw locatie en het bouwontwerp onvoldoende vorderingen kunnen maken.” Daarop voortbouwende, is er nu uiteindelijk een goed en afgewogen plan.”

Locatie en bebouwing

Dat plan staat niet op zichzelf op het terrein van de voormalige 2e Montessorischool, die alweer enkele jaren geleden aan de overkant van de Lindenlaan in een nieuw schoolgebouw is getrokken.

De bedoeling is dat ter plaatse ook een gezondheidscentrum met een huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk en apotheek wordt gevestigd. Er zijn daarnaast vanuit de gemeente Amstelveen nog plannen om een kinderdagverblijf op het terrein te ontwikkelen.

De stichting Amsteloever geeft aan dat planologisch de zaak feitelijk in orde is, vergunningen zijn nog niet verleend, maar de bestemming van het terrein laat maatschappelijk gebruik en bebouwing daarvan toe. De stichting zelf is bezig met voorbereiding van het gebouw. Gelet op de stijgende prijzen is dat niet makkelijk, aldus Joop Siemers: “door die stijgende prijzen is er op dit moment een tekort van rond de anderhalf miljoen euro. Vandaar ook dat onder meer een beroep wordt gedaan op de gemeente om daarbij te helpen zoeken naar een oplossing”.

Zorg en toegankelijkheid

Het zorggebied van de nieuwe Hospice wordt Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De eerste contacten met de laatste twee genoemde gemeenten zijn inmiddels gelegd. Klaarblijkelijk is het ook noodzakelijk dat het zorggebied groter is dan alleen Amstelveen. Uit onderzoek is gebleken,

dat de behoefte aan, aan hospices de komende tien jaar behoorlijk zal toenemen.

Voor de interne zorg en medische begeleiding wordt mogelijk een beroep gedaan op samenwerking met Brentano of de Zonnehuisgroep. Dat wordt in vele andere hospices op dezelfde manier aangepakt.

Voor de toegang tot het hospice is de stichting opperduidelijk. Joop Siemers: “het maakt niet uit wie je bent, wat je bent, van wie je houdt, iedereen is bij ons welkom. We weten, het zijn maar zes plekken, maar we hebben absoluut niet één drempel, letterlijk en figuurlijk, voor wie dan ook. Dus iedereen is welkom.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.