Weg met het Lachgas!

Gepubliceerd op 15 december 2020 om 20:49

Actief voor Amstelveen en Christen Unie willen een totaalverbod op gebruik en verkoop van lachgas.

Steeds meer mensen zich zorgen maken over het gebruik van lachgas. Het gebruik door jongeren neemt hand over hand toe. De gebruikers nemen dit bedwelmend middel niet alleen tot zich tijdens evenementen, party’s en andere feesten. Maar ook gedurende verkeersdeelname, bijvoorbeeld bij het besturen van auto’s en andere voertuigen.

Ontegenzeggelijk kan het gebruik van lachgas ernstige gezondheidsklachten voor de gebruiker zelf teweeg brengen en is dus schadelijk voor de volksgezondheid. Niets voor niets wil het kabinet lachgas binnen de werking van de Opiumwet brengen. Daarnaast is het een feit dat gebruik van lachgas in het verkeer niet alleen gevaar oplevert voor de gebruiker zelf, maar eveneens voor medeweggebruikers.

Het is daarom niet voldoende om het recreatief gebruik van lachgas slechts strafbaar te stellen voor door het college aan te wijzen gebieden en tijdens bepaalde tijd.

Ter voorkoming van verstoring van de openbare orde in amstelveen en in het belang van het woon- en leefklimaat binnen de gemeente Amstelveen dient een totaalverbod van recreatief gebruik van lachgas in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden opgenomen. AVA en CU dienen daartoe een motie in tijdens de raadsvergadering van 16 december a.s

Over het risico van lachgasgebruik heeft AVA al eerder schriftelijke vragen gesteld en dit onderwerp ook ter sprake gebracht in de commissie Burgers en Bestuur.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.