Actief voor Amstelveen is een sociaal-liberale partij en staat midden in de Amstelveense samenleving. Als lokale partij is het onze grootste uitdaging om de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen. Daarom zijn en blijven wij in gesprek met inwoners, oud en jong, met ondernemers en met maatschappelijke organisaties. 

Zo kunnen wij de dialoog aangaan en leren van elkaar. En daarbij ideeën en initiatieven vormgeven om inwoners meer te betrekken bij gemeentelijke besluitvorming.  

Om onze stad leefbaar en aantrekkelijk te maken voor de huidige en toekomstige generaties zal Amstelveen zich verder moeten ontwikkelen tot een inclusieve gemeente met meer diversiteit op het gebied van organisatie en ontwikkeling.

Belangrijke gegevens en documenten van de Vereniging Actief voor Amstelveen en de fractie kan je hier vinden en/of downloaden.

 

Gegevens

Naam van de Vereniging  Actief voor Amstelveen

Postadres: Van der Leeklaan 40, 1185 DN Amstelveen

Emailadres: info@actiefvooramstelveen.nl

Doelstelling: Het dienen van de belangen van alle ingezetenen in Amstelveen door het bevorderen van het individuele en collectieve welzijn, onderlinge saamhorigheid en dienstbaarheid in een leefbare en levendige stad. Zij wil dit doel bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Beleidsplan: Het verkiezingsprogramma 2022-2026

Bestuursleden: Ben Westendorp, voorzitter; Robert Logger, secretaris; Wil Seiffers-Nijhuis, penningmeester

Beloningsbeleid: aan de bestuurders worden geen beloningen verstrekt

Kamer van Koophandel: 69828938

RSIN/fiscaal-nummer: 85802915

Bankrekening: NL29 INGB 0000377119

Privacy: Privacyverklaring Vereniging Actief voor Amstelveen


Jaarstukken Vereniging Actief voor Amstelveen

 

Begroting 2023

Rekening 2024

Activiteiten overzicht 2024


Documenten


ANBI

De vereniging Actief voor Amstelveen heeft een ANBI aanvraag ingediend. Zodra de aanvraag is gehonoreerd zal dat op deze website worden gemeld.

Wat is een ANBI?