Ledenvergadering Actief voor Amstelveen

Gepubliceerd op 17 januari 2024 om 12:29

Dinsdagavond 16 januari jl. organiseerde Actief voor Amstelveen haar Algemene Ledenvergadering in Westend. Het eerste gedeelte van de avond stond in het teken van het afscheid van de voorzitter van de vereniging Ronald Bouwman, niet onbekend in Amstelveen als directeur van De Bloeiwijzer.

Ronald nam afscheid als voorzitter omdat hij is verhuisd naar Ouderkerk aan de Amstel en intussen meer tijd moet besteden aan zijn neven job als Algemeen Bestuurslid bij het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Ronald is twee jaar voorzitter van AVA geweest. Michel Becker sprak lovende woorden over Ronald en bedankte hem voor het werk dat hij voor de vereniging heeft verzet. Ronald wordt opgevolgd door Ben Westendorp, die deze functie combineert met het burgerlidmaatschap binnen de AVA-fractie. Op de foto van rechts naar links: Michel Becker, Ronald Bouwman en Ben Westendorp.

Tijdens de ledenvergadering werd zoals gebruikelijk aan het begin van het jaar de nodige financiële stukken vastgesteld. Daarnaast maakt het bestuur zich op om een concreet werkplan voor het nieuwe jaar te maken. Ook werd besloten een ledenapp te gaan gebruiken om nieuws vanuit de fractie en de vereniging zo spoedig mogelijk bij de leden te brengen. Om donateurs het wat makkelijker te maken om giften aan AVA te doen wordt de ANBI-status voor de vereniging aangevraagd.

Aan het eind van de vergadering informeerden raadsleden Michel Becker en Gonnie van Rietschoten de aanwezigen voor over de fractie activiteiten over de afgelopen periode. Michel vertelde tenslotte iets over zijn nevenfunctie als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland namens BoerBurgerBeweging. Actief voor Amstelveen is bondgenoot van deze politieke partij. Michel schilderde welke stappen er intussen worden ondernomen en overwogen om provincie en de gemeente Amstelveen dichter bij elkaar te laten samenwerken.